Misyon

Şeffaflık İlkesi
Bilrom, ticari kaygılarını dahi göz ardı ederek şeffaf bir yapıda hizmet vermek hedefiyle kurulmuştur. Bilgi teknolojileri alanında; terminolojiye ve sektör şartlarına hakim olmayan kişi ve/veya kurumları aldatarak ticaret yapma politikasına tamamiyle karşıdır. Aynı servis gamında çifte standart hiçbir şekilde uygulamamaktadır. Müşterilerimizin ya da potansiyel müşterilerimizin, bildirim ve bilgi alma durumlarında tüm iç yazışma ve görüşmeler, tüm şeffaflığıyla gerçekleştirilmektedir.

İletişim Esası
Tüm teknik ve idari kadro mümkün olduğunca iyi Türkçe yazan ve Türkçe konuşabilen personellerden oluşturulmaktadır. Bilrom, bilgi teknolojileri alanında iletişimin çok önemli olduğunu düşünür ve iletişime azami önem gösterir. Dolayısıyla, olası altyapı kesintilerini ve servislerini etkileyecek tüm değişiklikleri derhal haber verir ve hiçbir müşterisini habersiz bırakmamaktadır.

Sorumluluk Bilinci
Bilrom, servis gamında bulunan tüm hizmetleri sektör standartarının dışında katma değerli servisler ile sağlamaktadır. Özellikle depolanmış veri güvenliği ve sürekliliği konusunda kalıplaşmış standartları ve servis şartları sözleşmesi ile müşteriyi bağlayan ya da sorumluğu müşteriye yıkan unsurları ortadan kaldırmaktadır. Bilrom, kendi yönetminde olan tüm yapılar için her ne koşulda olursa olsun, depolanmış verinin güvenliğini ve depolanmış verinin sürekliliğini sağlamayı garanti etmektedir. Diğer bir deyişle Bilrom, veri güvenliği ve sürekliliği konusunda sorumluluğu üzerine alarak Türk hosting/bilgi teknolojileri sektörüne yenilikçi bir yaklaşım getirmektedir.

Teşhise Dayalı Çözüm Esası
Bilrom, her durumun belirli kriterler ile sınanması gerekliliğine inanır ve tek başına 'çözüm üretme' esasına inanmamaktadır. Bu sebepten dolayı, 'Çözüm odaklı hizmet' gibi klişe haline gelmiş bir misyonun aksine, 'Önce teşhiş, sonra bu teşhise dayalı en iyi çözüm.' misyonunu benimsemektedir. Bilrom, bu misyon dahilinde; profesyonel ekibiyle birlikte potansiyel her durumda, teşhis ile gereklilik kriterlerini belirler ve bu kriterlere uygun tüm alternatif çözümleri müşterisiyle paylaşır ve eş zamanlı olarak beyin takımlarıyla birlikte masaya yatırır ve bu adımları izleyerek 'en iyi çözümü bulma' yolunu izlemektedir.

Vizyon

Bilrom, Türk Bilgi Teknolojileri sektöründe verdiği hizmetleri; yenilikçi katma değerli servisler ile destekleyerek iz bırakmayı hedeflemektedir. Bu hedefin yanı sıra, organizasyonel ve operasyonel yapısı ile tüm Türkiye ve dünyada bir kurumsallık örneği olmayı hedeflemektedir.

Bilrom Garanti Eder

  • %99.95 Aktif Çalışma Oranı
  • 10+ Gbps Erişim Kapasitesi
  • Hızlı ve Profesyonel Çözümler
  • Kurumsal Düzeyde Servisler
Belge ve Dökümanlar
Sayfa Başına Dön

Bilrom hakkında tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal ağlarda takip edin: Twitter - Facebook
2013 © Bilrom.com - Tüm hakları saklıdır.